Výstavy

Pre výstavné aktivity ponúkame tri priestory, všetky vybavené závesným výstavným systémom:

Kultúrne centrum disponuje vlastným výstavným priestorom so vstupom z ulice. Veľkosť priestoru je približne 13 x 7 m. 

Kino Akademik uimožňuje prezentáciu vo foyeri a chodbách. Výstavy v tomto priestore sú otvorené len počas prevádzky kina. Priemerná mesačná návštevnosť kinaje prilbižne 900 - 1000 návštevníkov.

Klub Rubigall je súčasťou Mestskej knižnice a slúži ako študovňa, miesto konania literárnych a iných kultúrnych podujatí a výstavný priestor. 

Výstavy v našich priestoroch je možné organizovať po dohode na základe podanej žiadosti v požadovanom formlulári, ktorá bude posúdená do 14 dní.

AKTUÁLNE VÝSTAVY:

346 (Kino Akademik)

Výstava portrétov Štiavničanov, ktorá vznikla v rámci projektu Mesto kultúry 2019. Organizátor výstavy: OZ Štokovec, priestor pre kultúru. Trvanie výstavy: do 15.7. 2020

Corona Poster Challenge (Kino Akademik)

7 Štiavničanov - neprofesionálov od nás obdržalo v čase šírenia korona vírusu balík plagátov so zadaním vytvoriť z nich výtvarnú reflexiu na obdobie, ktoré prežívajú. Trvanie výstavy: do 31.8. 2020

Židovská Štiavnica (Kultúrne centrum)

Výstava neprofesionálych maliarov, ktorí vo svojich dielach reflektujú židovský odkaz v Banskej Štiavnici. Organizátor výstavy: K - art. Trvanie výstavy: do 23.7. 2020


 ILUSTRAČNÉ FOTOGRAFIE PRIESTOROV

KLUB RUBIGALL

Kalendár podujatí

september aug okt

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.