Salamandrové dni 2021

Salamandrové dni 2021

Galéria

Salamandrové dni sa aj v roku 2021 uskutočnia v režime podobnom z uplynulého roka z dôvodu pandémie COVID - 19.

Piatkový program sa uskutoční v Amfiteátri pod Novým zámkom a bude mať folklórny nádych. Vrcholom bude scénická podoba Salamandrového sprievodu, ktorá zažila v minulom roku svoju premiéru a stretla sa s priaznivou odozvou publika.

Sobotný program bude venovaný deťom a bude sa konať na Starom zámku.

UPOZORNENIE COVID 19:

Ak nie je uvedené inak, podujatia sa budú konať v nasledovnom režime.

V prípade STUPŇA MONITORING A OSTRAŽITOSŤ sa budú konať podujatia v režime ZKD.

PROGRAM:

==========================

10.9. 2021 (piatok), 9.00 hod., Gymnázium A. Kmeťa, Kolpašská 9

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SBK

Zasadnutie členov Slovenskej banskej komory.

==========================

10.9. 2021 (piatok), 9.00 – 16.00 hod., Slovenský banský archív, Radničné nám.16

450. VÝROČIE PRIJATIA MAXIMILIÁNOVHO BANSKÉHO PORIADKU

Výstava historických artefaktov a písomností v priestoroch SBA.

==========================

10.9. 2021 (piatok), 9.00 – 12.00 hod., Kammerhof, Kammerhofská 2 (expozícia Baníctvo na Slovensku)

PRÍBEH STRIEBORNEJ LICENCIE

Interaktívna poznávacia hra pre školákov na motívy pravidiel Maximiliánovho banského poriadku. Pripravila Mgr. Anna Ďuricová a Mgr. Emília Švecová.

==========================

10.9. 2021 (piatok), 13.00 hod., Kammerhof, Kammerhofská 2 (expozícia) BANÍCTVO NA SLOVENSKU

Komentovaná prehliadka novej, inovovanej expozície SBM.

==========================

10.9. 2021 (piatok), 14.00 hod., Kammerhof, Kammerhofská 2 (expozícia Baníctvo na Slovensku)

MAXIMILIÁNOV BANSKÝ PORIADOK

Virtuálna výstava k príležitosti 450. výročia uvedenia poriadku. Prezentuje Mgr. Peter Konečný, Phd.

==========================

10.9. 2021 (piatok), 13.00 hod., Kostol sv. Kataríny

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Slávnostné zasadnutie banskoštiavnickej samosprávy spojené s odovzdávaním ocenení pre osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. Zasadnutie bude spojené s odovzdaním kópie historických insígnií a pripomenutím významnej dejinnej udalosti, návštevy Františka Štefana Lotrinského v Banskej Štiavnici (1751). Súčasťou zasadnutia bude aj uvedenie do života novej známky s motívom miestnej Kalvárie (270. výročie posviacky areálu).

Podujatie sa koná v režime OTP.

==========================

10.9. 2021 (piatok), 15.00 hod., Kostol sv. Kataríny

OSLAVY DŇA BANÍKOV, GEOLÓGOV, HUTNÍKOV A NAFTÁROV

Slávnostné udeľovanie ocenení a stretnutie stavovských osobností. Odovzdávanie rezortných vyznamenaní zástupcami Ministerstva životného prostredia a Ministerstva hospodárstva.

Podujatie sa koná v režime OTP.

==========================

10.9. 2021 (piatok), 17.00 hod., Radničné námestie

REPLIKA SLÁVOBRÁNY Z ROKU 1751

Možnosť prejsť presnou replikou slávobrány, ktorou bol v meste roku 1751 privítaný rakúsky cisár František Štefan Lotrinský. Divadelné predstavenie Cesta históriou hrané priamo v bráne, koncert fanfaristov a bubenícka show.

==========================

10.9. 2021 (piatok), 18.00, Námestie sv. Trojice

(MINI) SALAMANDROVÝ SPRIEVOD

Skrátená verzia sprievodu prejde od Námestia sv. Trojice po Amfiteáter.

==========================

10.9. 2021 (piatok) 15.00 hod., Kammerhof, Kammerhofská 2 (expozícia Baníctvo na Slovensku)

PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIÍ SBM

Prezentácia najnovších publikácií, ktoré vznikli za účasti SBM. Argenti Fodina, Banícke betlehemy, Banícke uniformy. Prezentujú Mgr. Zuzana Denková PhD., PhDr. Daniel Harvan.

==========================

10.9 – 11.9. 2021 (piatok 14.00 – 19.00, sobota 9.00 – 16.00), SPŠ S. MIKOVÍNIHO

BURZA MINERÁLOV

Tradičná burza minerálov, konajúca sa v historických priestoroch bývalej Baníckej a lesníckej akadémie.

==========================

10. 9.2021 (piatok), 17.00 – 22.30 hod., Amfiteáter, Novozámocká 20

SALAMANDROVÉ PÓDIUM

17.00 ĽH Muzička

18.00 FS Urpín (víťaz Zem spieva)

19.15 Prezentácia novej publikácie o maliarovi J. Lackovičovi a jeho tvorbe

19.30 Od pastiera po Anču – hlavný program

20.30 Šachtág (v podaní FS Sitňan)

21.00 na(Zdar) Boh – hudobno – tanečné predstavenie FS Krtíšan s baníckou tematikou

==========================

11.9.2021 (sobota), 10.00 – 18.00 hod., Starý zámok, Starozámocká 11

SALAMANDROVÉ DNI V ZÁMKU

Program pre deti a jarmok remesiel v historickom prostredí jednej z štiavnických dominánt.

Program:

10.00 otvorenie jarmoku

11.00 Ardenza

12.00 Show Drsňošov

13.00 Medardove rozprávky

14.00 Kaukliar hľadá ženu

15.00 DFS Matičiarik

16.00 Ako Tóno hľadal tóny

17.00 Funny Fellows

Počas celého programu: tvorivé dielne

Účinkujú: Forgi, Kyselí krastafci, Féder Teater, Funny Fellows, tanečná škola Ardenza

==========================

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie sa koná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a spoločnosti US Steel Košice.

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.