Salamandrové dni 2022

Salamandrové dni 2022

Galéria

Salamandrové dni a Európske dni baníkov a hutníkov

Salamandrové dni budú v roku 2022 spojené s podujatím Európske dni baníkov a hutníkov, a preto ponúknu návštevníkom rozsiahly program, koncentrovaný do troch dní.

8.9. - 10.9.2022

Banská Štiavnica

8.9. 2022, 19.00 - 22.00 hod.,

Kultúrne centrum, Kammerhofská 1

ŠACHTÁG

Tradičné podujatie baníckeho a hutníckeho stavu, nadväzujúce na tradície Baníckej akadémie.

9.9. 2022, 8.00 hod,

Gymnázium A. Kmeťa, Kolpašská ul.

valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory. Výročné rokovanie stavovskej organizácie.

9.9. 2022, 9.00 - 14.00 hod.,

SBM - Berggericht, Námestie sv. Trojice 6

STROJ, KTORÝ ZMENIL SVET

(PRÍBEH „OHŇOVÉHO“ STROJA ISAACA POTTERA)

Zážitková pátracia hra pre deti v priestoroch zaujímavej výstavy. O 14.00 hod. bude nasledovať komentovaná prehliadka výstavy s jej autorom Petrom Konečným.

9.9. 2022 - 10.9. 2022, 9.00 - 24.00 hod.,

Radničné nám., pred budovou Radnice

SLÁVOBRÁNA A ANTON SCHMIDT.

Verná replika slávobrány postavenej pre cisára Františka I. Štefana Lotrinského v roku 1751. Brána bude voľne dostupná a doplnená o historické informácie.

9.9. 2022, 18.00 hod.,

SBM - Galéria Jozefa Kollára, Námestie sv. Trojice 8

OTO SKALICKÝ: BANÍCI

Vernisáž najnovšej výstavy v priestoroch galérie.

9.9. 2022 - 10.9. 2022, 9.00 - 17.00 hod., pre vopred nahlásené skupiny (sobota),

Slovenský banský archív, Radničné nám. 16,

ISAAC POTTER A PRVÉ PARNÉ STROJE

Návštevníci dostanú príležitosť oboznámiť sa hravou formou aj prostredníctvom výstavy archívnych dokumentov s príbehom anglického staviteľa strojov Isaaca Pottera.

9.9. 2022 - 10.9.2022, 10.00 - 24.00 hod.,

Námestie sv. Trojice

MALÝ RÍNOK - DOBRÉ VECI Z REGIÓNU ŠTIAVNICA

Ponuka remeselných výrobkov výrobcov a zručných majstrov z regiónu Banskej Štiavnice, z regiónu Južné Sitno, z okolitých obcí, od Pukanca, Hontianskych Nemiec až po Bzenicu. Podporujeme miestne komunity a regionálnu remeselnú tradíciu!

9.9.2022, 13.00 hod.,

Kostol sv. Kataríny

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Slávnostné zasadnutie banskoštiavnickej samosprávy spojené s odovzdávaním ocenení pre osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. Pripomenieme si krátkym programom 260. výročie založenia Baníckej Akadémie /1762 - 2022/. Vystúpia Štiavnickí facigeri a poslucháči Hudobnej a umeleckej akadémie Jana Albrechta.

9.9. 2022, 14.00 - 19.00 hod.,

10.9.2022, 9.00 - 16.00 hod.,

SPŠ S. Mikovíniho (aula)

BURZA MINERÁLOV

Tradičná burza minerálov v historických priestoroch bývalej Baníckej a lesníckej akadémie.

9.9.2022, 15.00 hod.,

Kostol sv. Kataríny

OSLAVY DŇA BANÍKOV, HUTNÍKOV, GEOLÓGOV A NAFTÁROV

Slávnostný oficiálny program stavovských organizácií, štátnej správy a hostí, odovzdávanie rezortných ocenení ministra hospodárstva SR.

9.9. 2022, 17.00 hod.,

Námestie sv. Trojice

ALCHÝMIA ZLATA A STRIEBRA

Na Nám. sv. Trojice bude postavený funkčný model probovníckej pece, uskutoční sa pri nej odlievanie striebornej mestskej pečate hosťami mesta. Živý obraz o začiatkoch činnosti Baníckej Akadémie v Banskej Štiavnici, o vedcovi Nikolausovi von Jacquinovi. Prehliadka pece a možnosť pre verejnosť vyskúšať

si hutnícku a probovnícku prácu.

9.9. 2022, 19.00 hod.,

centrum mesta

SALAMANDROVÝ SPRIEVOD

Tradičný historický sprievod, ktorému bude predchádzať sprievod zástupcov výrobných organizácií, akademickej obce a európskych baníckych a hutníckych združení, spolkov, cechov a bratstiev, ktorý sa pohne z Dolnej ulice o 18.00 hod.

9.9. 2022, 21.00 - 24.00 hod.,

Námestie sv. Trojice

FIREKUNST I. - HUDBA A ZÁBAVA

Stredoveká hudba, návštevníci si môžu vyrobiť vlastný suvenír, ukážky tavieb a skúšok rudy. Točenie ohňov pri probovníckej peci. Odlievanie z cínu a medi.

9.9. 2022, 21.00 hod.,

Amfiteáter pod Novým Zámkom, vstupné 15€ / 20€

THE BACKWARDS

The Beatles v najlepšom prevedení. Koncert populárnej slovenskej skupiny pri príležitosti Salamandrových dní a výročia narodenia Deža Hoffmana, fotografa Beatles a iných svetových hviezd.

10.9. 2022, 10.00 - 16.00 hod.,

Kultúrne centrum, Kammerhofská 1

DETSKÝ SALAMANDER

Program pre deti zostavený z hudobných a divadelných predstavení, určených najmladším návštevníkov Salamandrových dní. Vystúpia Tom a Elo, NEVA divadlo, Notový Danny a Talostan so svojou kúzelnícko - balónovou šou. Chýbať nebudú tvorivé dielne, maskoti a iné prekvapenia. Moderuje Forgi.

10.9. 2022, 13.00 hod.,

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Farský kostol), Akademícká ul.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA A KONCERT

Ekumenická bohoslužba pri príležitosti Európskych dní baníkov a hutníkov a koncert Vojenskej hudby ozbrojených síl Ministerstva obrany SR.

10.9. 2022, 15.30 - 16.00 hod.,

Trasa: Akademická ulica - Námestie sv. Trojice

17. EURÓPSKE BANÍCKE A EURÓPSKE DNI A 14. STRETNUTIE BANÍCKYCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

Sprievod baníckych a hutníckych spolkov z Európy a Slovenska mestom. Pochod baníckych európskych a slovenských spolkov, združení a bratstiev ulicami starobylej Štiavnice. Uvidíte spolkové zástavy, insígnie a uniformy. Pochodom vzdajú účastníci česť historickým európskym baníckym a hutníckym tradíciám. Trasa sprievodu: Z Akademickej ulice, cez ulicu Andreja Kmeťa na Námestie sv. Trojice.

10.9.2022, 16.00 hod.,

Námestie sv. Trojice

PRÍCHOD BANÍKOV DO CENTRA MESTA

Program pre baníkov aj verejnosť, slávnostné stužkovanie spolkových zástav, odovzdanie čestných odznakov sv. Barbory, spoločné fotenie s účastníkmi, na záver spoločná hymnická pieseň.

10.9.2022, 17.00 hod.,

Námestie sv. Trojice

FIREKUNST II. - HUDBA A ZÁBAVA

Živý obraz o osvietenskom vedcovi a metalurgovi Ignazovi Bornovi pri modeli probovníckej pece. Odlievanie baníckych insígnií zahraničnými hosťami Salamandrových dní, ale aj verejnosťou.

10.9.2022, 18.00 hod.,

Námestie sv. Trojice

ZDAR BOH!

Večerný program na námestí pri príležitostí Európskych dní baníkov a hutníkov.

10.9.2022, 19.00 hod.,

Amfiteáter pod Novým Zámkom, vstupné 20€ / 25€

FRAGILE QUEEN

Unikátny projekt, ktorý spája svetové hity, populárnu vokálnu skupinu a špičkových slovenských hudobníkov.

Podujatie z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA.

Podujatie finančne podporil BBSK.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.